športové aktivity | rezervácia

Aktivity

Informácie

  • rezervácia nie je povinná, ale zabezpečí Vám prednostné právo na využitie aktivity pri záujme viacerých osôb
  • pokiaľ máte užívateľké meno a heslo pre cantina.ipcentrum.sk, môžte ho použiť aj na rezerváciu aktivít
  • rezervácia na termín počas týždňa bude schválená automaticky
  • rezervácia na aktivitu počas víkendu bude automaticky zaslaná na schválenie administrátorovi, dovtedy sa bude zobrazovať ako rezervovaná, po schválení administrátorom sa zmení na potvrdená

Rezervácia aktivít

Rezervačný formulár